projekt ratowania Cmentarza
Żydowskiego

dowiedz się więcej

o cmentarzu

1806

To rok powstania cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49 w Warszawie. Spoczywa na nim wielu działaczy politycznych, twórców kultury żydowskiej i przywódców duchowych, a także osoby zasłużone dla polskiej niepodległości i wielu obszarów życia społecznego oraz tysiące bezimiennych ofiar getta i wiele pokoleń warszawskich Żydów.

85 tys.

Tyle macew znajduje się na terenie cmentarza. Spośród nich 80 tys. ma już spisane inskrypcje. Pod względem liczby nagrobków to największy cmentarz żydowski w Europie.

1973

Od tego roku, pod numerem 874, cmentarz widnieje w rejestrze zabytków. Obecnie opiekę nad nim sprawuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

33,5 ha

Aż tyle wynosi powierzchnia cmentarza. To jedna z najobszerniejszych żydowskich nekropolii w Polsce.

2014

To moment, w którym, na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z pięcioma innymi cmentarzami na Powązkach, cmentarz przy ul. Okopowej został uznany za pomnik historii pod nazwą „Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach”.

o cmentarzu

fundusz wieczysty

Projekt ratowania cmentarza

W grudniu 2017 roku Sejm i Senat RP uchwaliły Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego. Na mocy dokumentu Fundacja Dziedzictwa Kulturowego otrzymała 100 milionów złotych, zyski z inwestowania tej kwoty zostaną przeznaczone na ratowanie cmentarza. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, 22 grudnia 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zawarły umowę szczegółowo regulującą zasady inwestowania i wydatkowania środków z zysków z inwestowania kapitału wieczystego.

Środki z kapitału wieczystego mogą być inwestowane tylko w tzw. bezpieczne instrumenty finansowe, a wypracowane zyski będą rokrocznie rozliczane w Ministerstwie Kultury w określony prawem sposób. Prace na cmentarzu zostaną natomiast poprowadzone na podstawie trwałego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Fundacją Dziedzictwa Kulturowego. Dotacja została w całości zainwestowana w fundusz “PKO Płynnościowy – sfio”, zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i obecnie generuje zyski.

prace konserwatorskie

2018 22
2016-2017 58

Cmentarz posiada niezwykłą wartość historyczną i artystyczną. Jest miejscem realizacji wybitnych zabytków sztuki sepulkralnej, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Spoczywa na nim wiele znamienitych postaci. Ich nagrobki stanowią cel pielgrzymek osób, dla których ważne są zarówno historia i kultura polskich Żydów, jak i współtworzone przez społeczność żydowską dzieje Polski. Od 2015 roku przeprowadziliśmy prace konserwatorskie kilkudziesięciu pomników.

wolontariat

Od 2015 roku prowadzimy na cmentarzu projekty wolontariackie. Co roku, w okresie wiosenno-letnim, organizujemy akcje porządkowania najstarszych i najbardziej zaniedbanych kwater cmentarza. W działaniach wzięło do tej pory udział ponad 300 wolontariuszy, w tym osoby z różnych zakątków Europy. Łącznie uporządkowaliśmy prawie 4 hektary cmentarza.

dowiedz się więcej

godziny
otwarcia

Godziny otwarcia

pon - czw: 10.00 - 17.00
pt: 9.00 - 13.00
nd: 9.00 - 16.00

Wstęp: 10zł (cegiełka)

w soboty i święta
cmantarz nieczynny

Właścicielem cmentarza jest Gmina
Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.