Prace porządkowe przy zieleni.

Celem przeprowadzenia prac przy porządkowaniu zieleni na zabytkowym cmentarzu żydowskim w Warszawie jest ochrona i zachowanie wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych tego miejsca.

Zabytkowy cmentarz żydowski w Warszawie jest jednym z największych i najstarszych cmentarzy żydowskich w Europie. Założono go w 1806 roku i jest miejscem pochówku ponad 200 tysięcy osób, w tym wielu znanych postaci z historii, kultury i nauki polskich Żydów. Cmentarz widnieje w rejestrze zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Prace przy porządkowaniu zieleni na cmentarzu polegają na usuwaniu humusu, krzewów i zdegradowanych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu i trwałości nagrobków, murów i innych elementów cmentarza. Prace te realizujemy na podstawie przeprowadzanych prac inwentaryzacyjnych obejmujących profesjonalną ekspertyzę stanu zachowania roślinności. Na jej podstawie przedkładamy wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który, po dokładnej analizie oraz przeprowadzeniu oględzin w terenie, podejmuje decyzje określającą warunki i zakres prac. Prace te są zlecamy specjalistom z zakresu pielęgnacji zieleni w obszarach zabytkowych oraz  z szczególnym poszanowaniem wytycznych Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy.

Wieloletnia niemożność bieżącego utrzymania zieleni poskutkowała niekontrolowaną sukcesją prowadząc do powstania na wpół dzikiej enklawy zieleni.  Prace porządkujące zieleń każdej z kwater Cmentarza traktujemy indywidualnie biorąc pod uwagę ich charakterystykę, stan zachowania czy perspektywę dalszych prac archeologicznych czy konserwatorskich. Przygotowując i realizując proces porządkowania podchodzimy do niego wieloaspektowo.

Do inwentaryzacji i analizy obiektów zieleni podchodzimy wieloaspektowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć wpływ ew. decyzję o usunięciu takie jak: wartość przyrodniczą i kompozycyjną, stan zdrowotny, stopień zwarcia, ekspozycję na działanie wiatru, stopień zagrożenia dla zabytkowych nagrobków, stopień kolizji z zabytkowymi nagrobkami, stopień ew. zagrożenia dla bezpieczeństwa odwiedzających Cmentarz, charakter i wiek występującej zieleni, rozbudowę koron, statykę i stopień degradacji pni.

***

Porządkowanie zieleni przeprowadzamy zgodnie z Wytycznymi Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy,, a także zgodnie z decyzjami i wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

***
Prace finansowane ze środków pochodzących z inwestycji Funduszu Wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonego na realizacje prac renowacyjnych, konserwatorskich i inwestycyjnych na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres prac porządkowania zieleni w 2023 r.

Na podstawie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych oraz w związku z planowanymi dalszymi pracami archeologicznymi i konserwatorskimi, w 2023 roku przeprowadziliśmy:

  1. Oczyszczenie zieleni w ciągach komunikacyjnych pomiędzy i między poszczególnymi macewami każdej z kwater, w obszarze kwater nr 47, 48, 49 i 50
  2. Usunięcie zdestruowanych i zagrażających drzew  w obrębie kwater nr  1, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 26, 40 i 41.

Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy,, a także zgodnie z decyzjami i wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fot. FDK

Drzewo leżące na macewach

Fot. FDK

fot. FDK

Ucięty Pień robini wrośnięta w macewy

Fot. FDK

INFORMACJA O TWOICH DANYCH

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z poniższymi informacjami poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem” lub przycisku ”x”.

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z poniższymi informacjami poprzez kliknięcie przycisku „rozumiem”.

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W celu dalszego świadczenia Państwu usług za pośrednictwem serwisu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, w tym zapisywane w plikach cookies.

Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem bazy danych jest Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22/203, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000439624, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213639823.

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?
Dopasowujemy treści wyświetlane na naszych stronach do indywidualnych gustów i potrzeb oraz ciągle doskonalimy jakość oferowanych usług, korzystając z analiz Państwa danych.Przetwarzamy dane Użytkowników w celu analityki ruchu w serwisie, źródeł dotarcia, czasu spędzonego na stronie i tym podobnych aby móc stale poprawiać jakość serwisu. Przetwarzanie danych umożliwia nam zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego (np. wykrywamy osoby łamiące regulamin Serwisu, zagrażające innym Użytkownikom, boty). Przetwarzamy dane Użytkowników Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w celu umożliwienia korzystania z serwisu (zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności).

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Dane przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania / żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych / żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela. Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

Czy możemy przekazywać dane?
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przekazuje Państwa dane jedynie podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie i będącym jego podwykonawcami (np. firmom programistycznym) oraz na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom). Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem powierzenia przetwarzania, w niektórych przypadkach, naszym zaufanym partnerom wymienionym w Polityce Prywatności.

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje odnośnie przetwarzanych przez nas danych?
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do naszego Inspektora Danych Osobowych, iod@dziedzictwo.org , ul. Bukowińska 22/203, 02-703 Warszawa, Polska.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Danych Osobowych (adres iod@dziedzictwo.org) z adresu, którego zgoda dotyczy. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dalsze informacje znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług dla Użytkowników Fundacji Dziedzictwa Kulturowego jest umowa (określona Regulaminem). Fundacja Dziedzictwa Kulturowego musi korzystać z danych Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Działania te obejmują również rozwój serwisu, lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, dokonywanie analiz w celu doskonalenia świadczonych usług oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo.
Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych podmiotów trzecich odbywa się na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.